Personen- en Familierecht

De advocaten zijn zeer ervaren op het terrein van het personen- en familierecht, met oog voor zowel de emotionele als de zakelijke kant van een zaak.

Wij adviseren, bemiddelen en procederen onder andere met betrekking tot:

Personen- en Familierecht:

  • echtscheiding
  • verbreking samenwoning
  • ontbinding geregistreerd partnerschap
  • verdeling van huwelijksgoederengemeenschap/boedelscheiding
  • afwikkeling huwelijkse voorwaarden
  • alimentatie/levensonderhoud en wijziging daarvan
  • ouderlijk gezag
  • omgangs- en informatieregelingen
  • afstamming/juridisch ouderschap/ontkenning vaderschap


Mediation:

Een dure en lange gerechtelijke procedure dient indien mogelijk voorkomen te worden. Een voorwaarde voor mediation is dat beide partijen daaraan mee willen werken.

Echtscheidingen en omgangszaken lenen zich goed voor mediation. Indien mogelijk zullen wij die mogelijkheid dan ook onderzoeken.

TERUG