Strafrecht

De advocaten bij ons kantoor hebben ruime ervaring in de behandeling van diverse strafzaken, en staan u graag met raad en daad bij.

Strafrecht:

Strafrecht betreft het geheel aan voorschriften dat aangeeft onder welke voorwaarden voor de Staat het recht bestaat bepaalde gedragingen te bestraffen, en verder het geheel aan regels dat omschrijft waaruit deze straf mag bestaan. Het omvat de geboden, verboden en overtredingen waaraan door de daartoe wettelijk bevoegde organen een straf is verbonden. Kortom: de normen waaraan iedereen zich heeft te houden. In feite omvat het de voorschriften die aangeven met welke middelen op de overtreding van deze normen mag worden gereageerd.

Het is essentieel dat u zich van het begin af aan laat adviseren door een advocaat.

Als u of uw kind door justitie wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit komt u in aanraking met het strafrecht. Dat kan sneller dan u wellicht denkt. U bent al verdachte als er sprake is van een “redelijk vermoeden van schuld”.

Een strafrechtelijk onderzoek, en meer in het bijzonder een aanhouding en (voorlopige) hechtenis, heeft een grote impact in iemands leven. Als u te maken krijgt met het strafrecht is het van groot belang dat u zich zo snel mogelijk voorziet van deskundige rechtsbijstand. Verkeerde beslissingen in het beginstadium kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de afloop van de zaak. De advocaten bij ons kantoor hebben ruime ervaring in de behandeling van diverse strafzaken, en staan u graag met raad en daad bij. Wat u met uw advocaat bespreek is strikt vertrouwelijk en uw belang staat voorop.

Jeugdstrafrecht:

De jeugdige verdachte krijgt bij ons uiteraard ook alle aandacht. Indien sprake is van voorlopige hechtenis wordt de jeugdige door ons bezocht op het politiebureau en/of het huis van bewaring. Ouders houden wij steeds zo veel mogelijk op de hoogte. Voorafgaand aan de behandeling van de zaak ter zitting spreken wij uitgebreid met de jeugdige cliënt en zijn of haar ouders of verzorgers. Het belang van de jeugdige staat ook hier steeds weer voorop.

TERUG